Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η πράξη με τίτλο: “Ανάπλαση οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών χώρων Ηλέκτρων Πυλών & Ιερού Ηρακλέους του Δήμου Θηβαίων”

Στις 27/9/2023 εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η πράξη με τίτλο : «Ανάπλαση οδού Πολυνείκους προ αρχαιολογικών χώρων Ηλέκτρων Πυλών & Ιερού Ηρακλέους του Δήμου Θηβαίων» με κωδικό ΟΠΣ:6001747 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» συνολικής δημόσιας δαπάνης ποσού 504.409,31 € εκ των οποίων το ποσό των 460.000,00 € συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί από Ιδία Συμμετοχή του ΔΘ.

Η προαναφερόμενη πράξη ήταν ήδη ενταγμένη στο ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 και για διαχειριστικούς λόγους όπως ακριβώς είχε εγκριθεί μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αποτελεί η ανάπλαση τμήματος της οδού Πολυνείκους, μήκους 140 μ. και εμβαδού 1.125 τμ. και συγκεκριμένα από την συμβολή των οδών Παναγιώτη Δράκου και Αμφίωνος έως την οδό Ετεοκλέους. Στο τμήμα αυτό βρίσκονται τρεις ανασκαμμένοι αρχαιολογικοί χώροι μεγάλης σημασίας για την αρχαία πόλη: Οι Ηλέκτρες Πύλες σε δυο οικόπεδα εκατέρωθεν της οδού στο βόρειο τμήμα της και το Ιερό Ηρακλέους στο νότιο τμήμα. Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται η ανασυγκρότηση του κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου, δηλαδή της οδού, με την δημιουργία οργανωμένων λειτουργικών ζωνών για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, για την στάθμευση, για τον αστικό εξοπλισμό και για τις φυτεύσεις.

8-2-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΝΤΑΞΗ (003) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ