Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό σημείωμα προς τους καλλιεργητές ενόψει της έναρξης περιόδου δακοκτονίας

Ενόψει της έναρξης της περιόδου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς,
η ανάδοχος εταιρία «ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» σε συνεργασία με τους κατά
τόπους συνεργάτες, οι οποίοι θα προβούν στον ψεκασμό για την καταπολέμηση του
δάκου της ελιάς, ζητά να σηματοδοτήσουν περιμετρικά τα κτήματά τους με πλαστική ταινία σήμανσης PVC (κατά μήκος και πλάτος του χωραφιού) ώστε να διευκολύνει τους συνεργάτες ως προς την έγκυρη αντιληπτική ικανότητα να μην εισέλθει σε αυτό.
Αν δεν υπάρξει σήμανση κατά αυτό τον τρόπο ο συνεργάτης δεν μπορεί να γνωρίζει
το απαγορευτικό της εισόδου του λόγω βιοκαλλιέργειας, οπότε ουδεμία ευθύνη του
αναλογεί.
Επίσης ο ψεκασμός δε θα διενεργηθεί σε κλειστά και εγκαταλελειμμένα κτήματα καθώς ο κίνδυνος ατυχήματος ή πυρκαγιάς είναι διάχυτος.
Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος δακοκτονίας ελιάς για το έτος 2023 παρακαλούμε όπως τηρηθούν τα παραπάνω.

ΦΟΡΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ έναρξη περιόδου δακοκτονίας