Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημερωτικές συναντήσεις των στελεχών , της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων» (MIS:5000935),με ομάδες προσφύγων/ισσων ,αιτούντων/ουσσών άσυλο σε συνεργασία με το πρόγραμμα Helios-ΔΟΜ

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου