Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση Δήμου Θηβαίων για την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

Τη Δευτέρα 30/4/2018, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Θηβαίων ενημερώθηκε ότι, σε σχολεία της περιοχή μας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θήβας “Ο Πίνδαρος” διαμοίραζε σε γονείς έγγραφο με τίτλο: “Για ένα πουκάμισο αδειανό ο λόγος για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή/ εκπαίδευση”, σε μία προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης και παραπληροφόρησης των γονέων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου Ν. 4521/2018 και του με ΑΔΑ: 6ΠΧ64653ΠΣ-ΠΦΕ εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο οποίο ο Δήμος Θηβαίων ΔΕΝ συγκαταλέγεται στους 184 Δήμους, όπου θα υλοποιηθεί για το σχ. έτος 2018-2019, η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

Στο έγγραφο αυτό ο σύλλογος εκπαιδευτικών καταφέρεται και κατά του Δημάρχου Θηβαίων, ο οποίος υπερασπίστηκε το δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν ελεύθερα σε ποια δομή (νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό) θέλουν να φοιτήσει το παιδί τους, δηλώνοντας την αντίθεση του Δήμου στην εφαρμογή της υποχρεωτικής ένταξης προνηπίων στα Νηπιαγωγεία, κατά τη συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής.

Καταφέρεται, επίσης, κατά της επιτυχημένης λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Δήμου με ειρωνικά σχόλια και ρητορικές ερωτήσεις.

Σε απάντηση αυτού του εγγράφου, που επιχειρεί να επηρεάσει αρνητικά την τοπική κοινωνία και να την παραπληροφορήσει γι’ αυτό το σημαντικό θέμα, αλλά και για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, γνωρίζουμε κατ’ αρχήν στους δημότες μας και κατά δεύτερον στον σύλλογο των εκπαιδευτικών ότι οι παιδικοί σταθμοί Θήβας και Βαγίων, λειτουργούν ανελλιπώς και επιτυχημένα εδώ και 40 χρόνια, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με τήρηση αυστηρά των σχετικών νόμων και σύμφωνα πάντα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας παιδικών σταθμών των Υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας- Κοινωνικής Ασφάλισης και …