Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωση και Μετατροπή αμπελώνων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1063/23951/20-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015 προβλέπονται Πανελλαδικά κονδύλια ύψους 10.000.000 ευρώ για το Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή αμπελώνων». Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν από την 1 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου 2014 Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων» περιόδου 2014-2015, στην έδρα της Δ/νσης στη Λιβαδειά (Φίλωνος 35-39) με υποσημείωση ότι για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος θα ενημερωθούν μέσω νεώτερου εγγράφου που θα αποσταλλεί από τη Δ/νση για ανάρτηση στους κατά τόπους Δήμους.