Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για τον Επιβλαβή Οργανισμό Καραντίνας Xylella fastidiosa

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3929/53934/12-04-2018 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους(φυτώρια, σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικοό υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων του δημοσίου και ιδιωτών, τελωνιακών, Δήμων και Εργολάβων δημοσίων κηποτεχνικών έργων) για την γνωστοποίηση κρούσματος του Επιβλαβή Οργανισμού Καραντίνας Xylella fastidiosa στην Περιφέρεια της Μαδρίτης της Ηπειρωτικής Ισπανίας σε ελαιώνα ηλικίας 8 ετών.
Τα βακτήριο Xylella fastidiosa αποτελεί Επιβλαβή Οργανισμό Καραντίνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντιμετώπιση της ασθένειας βασίζεται στην
«ΠΡΟΛΗΨΗ»
ώστε να παρεμποδιστεί η είσοδος και διασπορά του παθογόνου βακτηρίου στη Χώρα μας.
Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση υγιούς πιστοποιημένου υλικού και συστηματικό έλεγχο των καλλιεργειών για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων και άμεση ενημέρωση των αρμοδίων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών(ΔΑΟΚ και ΠΚΠΦ&ΠΕ) σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων συμπτωμάτων.
Σας ενημερώνουμε δε, ότι το νομικό πλαίσιο που αφορά τον Επιβλαβή Οργανισμό Καραντίνας Xylella fastidiosa είναι τα:
• ΠΔ 365/2002,παράρτημα Ι, μέρος Α, κεφάλαιο Ι,η εισαγωγή και εξάπλωση του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa καθώς και των φορέων του απαγορεύεται στην Ε.Ε.
• Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2015/789/ΕΕ όσο αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ε.Ε. του οργανισμού Xylella fastidiosa.

Mη τήρηση της φυτοϋγειονομικ…