Τα Νέα του Δήμου

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Θήβας-17/10/2020

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στην Λαϊκή Αγορά της Θήβας στην οδό Περγάμου (Λαϊκή Αγορά Σαββάτου 17/10/2020) ότι σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/Απόφαση (ΦEK 4484 Β΄/11-10-2020) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» επιτρέπεται η συμμετοχή του συνόλου των πωλητών της λαϊκής με τους παρακάτω όρους λειτουργίας:
Για τους επαγγελματίες πωλητές:
• Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους των πάγκων στα έξι (6) μέτρα
Για τους παραγωγούς πωλητές:
• Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους των πάγκων στα τρία (3) μέτρα
Για τους ιχθυοπώλες:
• Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους των πάγκων στα πέντε (5) μέτρα
Για όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες πωλητές ισχύουν τα ακόλουθα:
• Τήρηση τριών (3) μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών
• Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές.