Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψή της.

Ενημέρωση για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψή της.

Ο Δήμος Θηβαίων, σύμφωνα με έγγραφο του Τμήματος Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Πειβάλλοντος του ΥΠΕΝ, ενημερώνει τους πολίτες για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψή της.

Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis platani αποτελεί μια τεράστια απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου της χώρας, ιδιαίτερα για τα πλατάνια που φύονται κατά μήκος ποταμών και χειμάρρων, αλλά και για εκείνα που κοσμούν πλατείες, πάρκα και χώρους αναψυχής σε κατοικημένες περιοχές.
Εμφανίστηκε πρώτη φορά το 2003 στη Μεσσηνία και μέχρι σήμερα έχει εξαπλωθεί στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων της Πελοποννήσου (Ηλεία, Αχαΐα, Αρκαδία, Κορινθία), της Ηπείρου (Ιωάννινα, Θεσπρωτία, ?ρτα, Πρέβεζα), της Θεσσαλίας (Τρίκαλα, Καρδίτσα) και της Στερεάς Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα).
Η εξάπλωση της ασθένειας, αποδίδεται κατά κύριο λόγο, σε ανθρώπινες δραστηριότητες όπως π.χ. κλαδεύσεις και υλοτομίες δένδρων πλατάνου με μολυσμένα αλυσοπρίονα, πριόνια, τσεκούρια κλπ., πληγώσεις δένδρων κατά τη διάρκεια εργασιών πχ. τεχνικών έργων, χωματουργικών κλπ., μεταφορά μολυσμένης ξυλείας κλπ.
Για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis platani, διενεργούνται φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι από τις Δασικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια του προγράμματος των επίσημων Επισκοπήσεων (Surveys) κάθε έτους και εφαρμόζονται μέτρα επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 119999/22-9-2004 (ΦΕΚ Β΄1454).
Με αφορμή τα πολλά κρούσματα εμφάνισης και προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας, κατά την εκτέλεση έργων που εκτελούνται σε συστάδες πλατάνου, το ΥΠΕΝ συστήνει τη λήψη των ακόλουθων μέτρων: