Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση  για ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Θηβαίων

Ενημερώνουμε τους Επαγγελματίες και Παραγωγούς Πωλητές των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Θηβαίων ότι πρέπει άμεσα  να ανανεώσουν τις άδειές τους,  βάσει του άρθρου 66 του ν.4849/2021 (Α207) και με καταληκτική ημερομηνία την 30.11.2022, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 17.

Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη , οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ανανεώσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά, τηλ. επικοινωνίας 2261350342)