Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση από το Δήμο Θηβαίων για το «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης»

Ενημέρωση από το Δήμο Θηβαίων για το «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» :
Δωρεάν υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Health Voucher)” του Υπουργείου Υγείας, που μεριμνά ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα (και ήταν είτε άμεσα είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (επισκέψεις σε ιατρό και εργαστηριακούς ελέγχους) καθώς και σε έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” μπορείτε να το αποκτήσετε αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της διαδικτυακής εφαρμογής www.healthvoucher.gr ή µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική ∆/νση: www.healthvoucher.gr καθώς και στους ιστότοπους του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr και www.ygeia-pronoia.gr .