Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση από την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας για την ανανέωση αδείας κυνηγετικού όπλου

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΟΠΛΟ -UNSPLASH

Προς ενημέρωση των πολιτών των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Θηβαίων.

-Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, των οποίων η άδεια κατοχής έχει λήξει, προς αποφυγή ποινικών κυρώσεων, όπως σχηματισμός ποινικής δικογραφίας και κατάσχεση κυνηγετικού όπλου, παρακαλούνται όπως προσέλθουν ΑΜΕΣΑ στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, προκειμένου υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ανανέωση των Αδειών Κατοχής των Κυνηγετικών τους Όπλων.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα φέρουν μαζί τους, είναι τα κάτωθι:
-Ιατρικό πιστοποιητικό Ψυχιάτρου.
-Ιατρικό πιστοποιητικό Παθολόγου ή Νευρολόγου ή Γενικού Ιατρού.
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
-Ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό [6193] και ποσό 10,20 €.
-Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
-Το όπλο και την ληγμένη άδεια κατοχής.

-Οι συγγενείς 1ου βαθμού (σύζυγοι, τέκνα) ή οι νόμιμοι κληρονόμοι κατόχων κυνηγετικών όπλων που απεβίωσαν, προς αποφυγή ποινικών κυρώσεων, όπως σχηματισμός ποινικής δικογραφίας και κατάσχεση κυνηγετικού όπλου, οφείλουν να προβούν ΑΜΕΣΑ στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση του Κυνηγετικού Όπλου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα φέρουν μαζί τους, είναι τα κάτωθι:
-Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
-Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
-Υπεύθυνες Δηλώσεις από τους κληρονόμους ότι μεταβιβάζουν το εν λόγω όπλο.
-Ιατρικό πιστοποιητικό Ψυχιάτρου.
-Ιατρικό πιστοποιητικό Παθολόγου ή Νευρολόγου ή Γενικού Ιατρού.
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
-Ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό [6025] και ποσό 2,04 €.
-Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
-Το όπλο και την άδεια κατοχής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Γραμματεία του Τ.Α. Θηβών : 2262082182 & 2262082183.

(Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την προσέλευση σας, είναι το όπλο να είναι λυμένο και εντός θήκης)

Πίσω στη λίστα