Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ) ΘΗΒΑΣ

Λάρισα, 26.03.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ) ΘΗΒΑΣ»
Η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την ικανοποίησή της, καθώς την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 ξεκινά η λειτουργία της Τοπικής Ομάδας Υγείας της Θήβας, η οποία βρίσκεται επί της οδού Θ. Βρυζάκη 11 στη Θήβα.
Η Τ.ΟΜ.Υ Θήβας είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και θα λειτουργεί από τις 07:00 π.μ. έως τις 22:00μ.μ..
Η γραμμή επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Τ.ΟΜ.Υ είναι: 2262024892 και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: tomy.thiva1@dypethessaly.gr
Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία, από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018.
Έργο των Τ.ΟΜ.Υ είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού .Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.