Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης των Κοινωνικών – Πολιτιστικών και Παιδαγωγικών σκοπών της, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ), πρόκειται να λειτουργήσει από την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Θηβών – Νεοχωρακίου.
Στόχος της λειτουργίας του είναι η εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Η Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, οι οποίοι θα οργανώνουν το πρόγραμμα άσκησης των εκπαιδευόμενων μαθητών, στη διάρκεια του οποίου με απλουστευμένο τρόπο θα τους επιδεικνύουν τα βασικά στοιχεία της οδού, τους βασικούς κανόνες που θέτει ο Κ.Ο.Κ., καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ο καθένας να λειτουργεί ως χρήστης της οδού σεβόμενος τους λοιπούς χρήστες και το περιβάλλον.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22620 28062 & 29729 .

Η ΔΗ.Κ.Ε.Θ.