Τα Νέα του Δήμου

Ενίσχυση Δημοτικού Φωτισμού

Την ενίσχυση του Δημοτικού Φωτισμού συνεχίζει ο Δήμος Θηβαίων, για την ασφάλεια πεζών και διερχόμενων οδηγών.

Πρόσφατα τοποθετήθηκε φωτισμός στο πρανές έμπροσθεν του 2ου Λυκείου Θήβας ( οδός Αυλίδος), που επιτρέπει πλέον την ασφαλή χρήση και τη νύχτα του πεζοδρομίου και του πέτρινου μονοπατιού , το οποίο αναβαθμίστηκε και αισθητικά, αφού ο φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του.

Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί ο καθαρισμός του πρανούς , η κοπή και απομάκρυνση κλαδιών και φερτών υλικών που εμπόδιζαν τη διέλευση στο γραφικό πέτρινο δρομάκι καθώς και επισκευή των πλακόστρωτων επιφανειών.