Νέα – Ανακοινώσεις

Εμποροπανήγυρη 2010

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7/06/2010, αποφασίστηκε η επαναφορά της εμποροπανήγυρης του Αυγούστου στην οδό Πινδάρου όπου παραδοσιακά ετελείτο.
Αποφασίστηκε επίσης:
1. Να υπάρξει περιορισμένος αριθμός έως 150 παραγκών,
2. Να τοποθετηθούν αυτές μόνο στη μια κατεύθυνση της οδού Πινδάρου, και όπου εξυπηρετεί και δεν εμποδίζει άλλες δραστηριότητες, ώστε ο υπόλοιπος χώρος να παραμείνει ελεύθερος για το κοινό.
Επίσης έγινε ειδική αναφορά στην τήρηση των κανόνων καθαριότητας και πυροπροστασίας και της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων.
Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Θηβαίων αποσκοπεί στην τόνωση της κίνησης της πόλης.
Η δέσμευση από πλευράς Δημάρχου κ. Σβίγγου για την προστασία των Θηβαίων εμπόρων αλλά και των παραγωγών του Δήμου μας στην επιλογή των παραγκών καθώς και η έκπτωση 50% της αξίας, αποσκοπούν στον περιορισμό του τζίρου που φεύγει από την πόλη της Θήβας προς όφελος των μη Θηβαίων εμπόρων.
Υπολογίζεται ότι κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης, ο τζίρος ξεπερνάει αρκετές χιλιάδες ευρώ, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος του καρπώνονται μη Θηβαίοι έμποροι.
Αυτή η αιμορραγία πρέπει να σταματήσει, ιδίως στην περίοδο οικονομικής κρίσης που όλοι ζούμε.
Ταυτόχρονα, πρέπει να αυξηθεί η κίνηση όλων των καταστημάτων της Θήβας. Έτσι, η μεταφορά της εμποροπανήγυρης στο κέντρο της πόλης, θα φέρει τους επισκέπτες από τις γύρω περιοχές, στη Θήβα, και όχι σε χώρο απομονωμένο από την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.
Τέλος, ο περιορισμός της εμποροπανήγυρης σε συγκεκριμένο και αυστηρά καθορισμένο χώρο, θα αποτρέψει φαινόμενα παραεμπορίου, που υπήρχαν παλιότερα.
Για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και εποπτεία της εμποροπανήγυρης, και για την προστασία της νομιμότητας και των συμφερόντων των εμπόρων της Θήβας, ζητήσαμε την ενεργό συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης μας, και στην διαδικασία της δημοπρασίας των παραγκών, αλλά και στον καθημερινό αυστηρό έλεγχο…