Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ως αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι οι στατιστικές που αναφέρονται στη Γεωργία-Κτηνοτροφία, διενεργεί κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024 την Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών Και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023, σε όλη την χώρα.

Η καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης των ειδικών χαρακτηριστικών αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  συνιστά απαραίτητο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση της Αγροτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικά τα στοιχεία αυτά καλύπτουν σημαντικές ανάγκες σε στατιστική πληροφόρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής. Το ερωτηματολόγιο κάθε γεωργικής  και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θα συμπληρωθεί είτε μέσω αυτοσυμπλήρωσης από τον κάτοχό της, είτε από ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ μέσω συνεντεύξεων με τον κάτοχο.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα αναρτηθεί το αντίστοιχο διαφημιστικό υλικό. Για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας συνεργαζόμαστε με τους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ και τους ερευνητές που θα επισκεφτούν το Δήμο μας. Καθένας μπορεί να συμμετάσχει και να παρέχει άφοβα και σωστά τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν ενώ διασφαλίζεται πλήρως η εμπιστευτικότητά τους.