Αγγελίες Ευρέσεως Εργασίας

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού(ΕΛΛΕΤ): Προκήρυξη έργου για εκτέλεση μελέτης ειδικότητας Κυκλοφοριολόγου-Συγκοινωνιολόγου

Το έργο του Αναδόχου αφορά την εκτέλεση μιας μελέτης περίπτωσης με πεδίο μελέτης τρεις οικισμούς του Ζαγορίου, συγκεκριμένα το Πάπιγκο, το Δίλοφο και το Τσεπέλοβο, καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον τους. Ο Ανάδοχος θα προβεί στη συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με το αντικείμενό του και θα προχωρήσει σε έρευνα πεδίου, αφού πρώτα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του έργου της Ελληνικής Εταιρείας.

Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων:

14 Σεπτεμβρίου 2022

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ.