Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου “Εργασίες συντήρησης του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Θήβας”

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί όλους τους Οικονομικούς Φορείς με έδρα το Νομό Βοιωτίας να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου “Εργασίες συντήρησης του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Θήβας” με αντικείμενο την επισκευή του εξωτερικού πέτρινου τοίχου του εργαστηρίου των υπολογιστών καθώς και τη μεταφορά του ηλεκτρονικού πίνακα από το χώρο του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού σε κατάλληλο χώρο του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Θήβας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τη συνημμένη πρόσκληση :

070-2023.06.08δ Πρόσκληση Εργασίες ΚΔ Θήβας ΩΧΟΥΟΞ3Μ-6Κ5 23PROC012854490