Νέα – Ανακοινώσεις

Εκσυγχρονισμός και κατασκευή νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Θηβαίων

Εκσυγχρονισμός και κατασκευή νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Θηβαίων

Σε εκσυγχρονισμό και κατασκευή νέων παιδικών χαρών προχωρά σταδιακά ο Δήμος Θηβαίων, ώστε να παρέχει στους μικρούς δημότες αναβαθμισμένους και ασφαλείς χώρους για ψυχαγωγία. Αναλυτικότερα:

Έχουν κατασκευαστεί παιδικές χαρές:
1. Στον Πούρο της Θήβας ( με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ & Ιδίους Πόρους)
2. Στην πλατεία της συνοικίας Κοντίτο της Θήβας ( με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ& Ιδίους Πόρους)
3. Στη Δομβραίνα (με χρηματοδότηση από Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται παιδικές χαρές:
4. Στο Καπαρέλλι (με χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
5. Στην Ξηρονομή ( με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ & Ιδίους Πόρους)

Το αμέσως προσεχώς διάστημα θα ξεκινήσει η κατασκευή παιδικής χαράς:
6. Στην Κεντρική Πλατεία Θήβας (με χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Έχουν υποβληθεί προτάσεις για χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, για παιδικές χαρές :
7. Στη συνοικία Πυρί Θήβας (σε συνδυασμό με ανάπλαση της πλατείας)
8. Στον Ελεώνα
9. Στα Βάγια

Θα προταθούν για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER μέσω της ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, οι παιδικές χαρές:
10. Στα Χώστια
11. Στο Λουτουφί
12. Στο Νεοχωράκι

Κατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 του Δήμου Θηβαίων, με ίδια χρηματοδότηση.
13. Στις Πλαταιές
14. Στο Μουρίκι
15. Στο Αμπελοχώρι
16. Στον παραλιακό οικισμό Σαράντι
17. Στο Μελισσοχώρι
18. Στο Ύπατο
19. Κατασκευή παιδικής χαράς στο ΑΝΩ ΤΑΧΙ (σε συνδυασμό με ανάπλαση της πλατείας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας)

Κατασκευή παιδικών χαρών από αντισταθμιστικά ΑΠΕ :
20. Στα Λεύκτρα
21. Στην Ελλοπία

Οι παιδικές χαρές κατ…