Νέα – Ανακοινώσεις

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου συνήλθε, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων προκειμένου να εκλέξει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Συμβουλίου καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι:
Πρόεδρος: Κοκοντίνης Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Ζωγράφος Ευάγγελος
Γραμματέας: Κουτσοδήμου Δήμητρα

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι:
Γελέκας Παναγιώτης
Παπαδημητρίου Ιωάννης
Πέτραινας Ηλίας
Στάϊκος Ηλίας
Στρατέλος Νικόλαος
Βενιζέλος Παναγιώτης
Μπατσούλης Δημήτριος
Νόκας Θεμιστοκλής

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι:
Τσαραμπάρης Παναγιώτης
Μίχας Πέτρος
Κοντού Ιουλία
Νίκας Παναγιώτης
Σβίγγος Νικόλαος

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Γιαννίκας Δημήτριος
Κουντούπης Δημήτριος
Σδόνας Γεώργιος
Χατζησταμάτης Ανδρέας
Βενιζέλος Κωνσταντίνος
Κεφαλάς Κωνσταντίνος
Νίκας Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
Δρένιος Σωτήριος
Ζερικιώτης Παναγιώτης
Φίλος Γεώργιος
Βενιζέλος Παναγιώτης
Σβίγγος Νικόλαος