Νέα – Ανακοινώσεις

Εισηγητικές εκθέσεις για διαβούλευση (Eτήσιο Πρόγραμμα Δράσης -Προϋπολογισμός -Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης)

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θηβαίων και οι εισηγήσεις τους προς Διαβούλευση.

1. Γνωμοδότηση επί εισήγησης για το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Θηβαίων έτους 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2013

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013 ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γνωμοδότηση επί εισήγησης για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Θηβαίων έτους 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ _ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΘ

Έγκριση σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Θηβαίων έτους 2013

2. Γνωμοδότηση επί εισήγησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου Θηβαίων οικ.έτους 2013.

ΕΞΟΔΑ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΕΣΟΔΑ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

3. Γνωμοδότηση επί εισήγησης για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2013.

…Περισσότερα