Νέα – Ανακοινώσεις

Εισήγηση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. Έτους 2015

Δείτε εδώ το απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 10ο / 24 – 4 -2015
Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων