Νέα – Ανακοινώσεις

Ειδοποίηση για την αποκομιδή των απορριμμάτων

Από την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου (7-8-2011) και κάθε Κυριακή δεν θα γίνεται πλέον αποκομιδή σκουπιδιών.
Παρακαλούνται οι δημότες να μην εναποθέτουν τα σκουπίδια στους κάδους(κάθε Κυριακή), αλλά να τα κρατούν στα σπίτια τους μέχρι τη Δευτέρα.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων για να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και να προστατεύσουμε το περιβάλλον.