Νέα – Ανακοινώσεις

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων για τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 5-3-2012
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5285

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5285/5-3-2012 πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού στο Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, σε Ειδική Συνεδρίαση για τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012 (άρθρο 159 του Ν.3463/06 ΚΔΚ), για δική σας ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ