Νέα – Ανακοινώσεις

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων-ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 24-11-2011
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 31123
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 31123/24-11-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 1 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικ.έτους 2010 του Δήμου Θηβαίων.

2. Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2010 της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

3. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού οικ.έτους 2010 της Δημοτικής
Ενότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων.

4. Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2010 της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ