Νέα – Ανακοινώσεις

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Παλαιό Δημαρχείο) την 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων όπου θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, για το έτος 2011», σ’ ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής Δράσης.
Στην ειδική αυτή συνεδρίαση, δικαίωμα λόγου θα έχουν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και οι πολίτες που θα συμμετάσχουν σ’ αυτήν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ