Νέα – Ανακοινώσεις

Ειδική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 10-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 32596

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 65 & 67 N.3852/10)».

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20:00 όπου σε εφαρμογή του άρθρου 159 του Ν.3463/06 ΚΔΚ θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικονομικού έτους 2015.

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Θηβαίων έτους 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών :
ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
***********************

Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
Προέδρους – Εκπροσώπους Δημ.-Τοπ.Κοινοτήτων
1. Γεωργακόπουλο Γεώργιο
2. Γιαννίκα Δημήτριο
3. Δρένιο Σωτήριο
4. Καμούτση Αναστάσιο
5. Κατσάρα Βασίλειο
6. Κίτσο Σπυρίδωνα
7. Κοντού Ιουλία
8. Κουτσοδήμο Δημήτριο
9. Μητσάκη Γεώργιο
10. Παπαδημητρίου Ιωάννη
11. Στάικο Αλέκο
12. Στρατέλο Νικόλαο
13. Σκαλή Γεώργιο
14. Τούτουζα Δημήτριο
15. Τσαραμπάρη Παναγιώτη
16. Τσίτρα Χαράλαμπο
17. Τυρηνόπουλο Κων/νο
18. Χαρέμη Κων/νο
19. Χατζησταμάτη Ανδρέα
20. Χαλβατζή Σταμάτη
21. Βενιζέλο Κων/νο
22. Κιούση Θωμά
23. Μακρή Αλεξάνδρα
24. Μέξη Παναγιώτη
25. Παπαβασιλείου…