Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΕΤΑΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2023 – 2024

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ – «ΤΡΟΦΕΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ
Που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ μέσω « Voucher”
Σύμφωνα με την υπ.άριθ.12158/19-6-2023 :
“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική
εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»
Περιόδου 2023-2024”
Σας Ενημερώνουμε ότι :
από τις 20/6/2023, ώρα 14:00 έως τις 11/7/2023, ώρα 23:59.
έχει οριστεί το διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο ανωτέρω πρόγραμμα που αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2023-2024.
Σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr, από 20/6/2023 – 11/7/2023, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του/της εκάστοτε Αιτούντα / Αιτούσας, όπως αποτυπώνεται παρακάτω :
Χρονοδιάγραμμα Υποβολής αιτήσεων – Αποτελέσματα
Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων – Αποτελέσματα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 20/6/23 – 11/7/23
• 20/6/2023 – 22/6/2023 υποβολή αιτήσεων ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2.
• 23/6/2023 – 25/6/2023 υποβολή αιτήσεων ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4,5.
• 26/6/2023 – 29/6/2023 υποβολή αιτήσεων ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.
• 30/6/2023 – 11/7/2023 υποβολή αιτήσεων όλοι οι ΑΦΜ.
• 18/7/2023 Προσωρινοί πίνακες Αποτελεσμάτων.
• 19/7/2023 – 21/7/2023 Υποβολή Ενστάσεων
• 25/7/2023 Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων.
Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα.
Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό είναι δυνατό θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου pdf.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
Ο/η γονέας που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα θα απαλλαγεί πλήρως από την καταβολή των Οικονομικών Εισφορών «Τροφείων» για το παιδί του καθ’ όλη τη διάρκεια φιλοξενίας της νέας σχολικής περιόδου 2023-2024.

Σε όλα τα ωφελούμενα παιδιά χορηγείται «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), προκειμένου να
εγγραφούν σε Δομή/Φορέα και σε αντίστοιχη θέση με αυτή που δικαιούνται

Ο τρόπος κι η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, περιγράφονται στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ : https://www.eetaa.gr/index.php
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες/οι να διαβάσουν προσεχτικά το Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024» για Ωφελούμενες Μητέρες, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr.
Παρακαλούνται ΟΛΕΣ οι μητέρες να υποβάλλουν την αίτησή τους για απαλλαγή τροφείων στις ανωτέρω ημερομηνίες.
Περαιτέρω πληροφορίες θα παρέχονται από την ΕΕΤΑΑ
• Τηλεφωνικά Κέντρα
Αθήνα: 213-1320600 & 210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-544714
• Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (helpdesk) : e-mail: helpdesk@eetaa.gr

ΕΕΤΑΑ 2023-2024