Νέα – Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Θηβαίων για το 2019

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Θηβαίων για το 2019
Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Θηβαίων για το 2019, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2216/215373/31.12.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.
Η έγκριση της υπ’ αρ. 382/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων που αφορά τον προϋπολογισμό του 2019, επιβεβαιώνει τον ρεαλιστικό, ισοσκελισμένο και κυρίως εφαρμόσιμο σχεδιασμό του Δήμου καθώς και την αποτελεσματική και άρτια λειτουργία των υπηρεσιών του.
Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, με αφορμή την έγκριση του Προϋπολογισμού προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
“Ο προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τηρεί τις αρχές του ισοσκελισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ενότητας και καθολικότητας, της ειδίκευσης και των πιστώσεων, της ειλικρίνειας και της ακρίβειας. Είμαι ικανοποιημένος από την έγκριση που μας δόθηκε, γιατί επιβεβαιώνεται η καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας και η χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Παρά τις δυσμενείς ακόμα οικονομικές συνθήκες στις οποίες πορεύεται η χώρα μας και κατ’ επέκταση και ο Δήμος μας, εμείς συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους στόχους, το πρόγραμμά μας και να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά μας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πολίτη. Ευχαριστώ θερμά όλες τις υπηρεσίες και τις επιτροπές του Δήμου μας για την άρτια και εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε”.