Νέα – Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θηβαίων για την προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θηβαίων για την προμήθεια μηχανημάτων
και συνοδευτικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

(Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου)

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόσκληση είχε καθορισθεί για τον Δήμο Θηβαίων ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα 220.000,00 €, με τη δυνατότητα κάλυψης από ιδίους πόρους, σε περίπτωση που δεν επαρκούσε το παραπάνω ποσό.

Η προαναφερόμενη πράξη αφορά στην προμήθεια ενός (1) Φορτηγού διαξονικού 19 τν με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα και ενός (1) Βυτιοφόρου οχήματος 10 km με σύστημα πλυσίματος και πυρόσβεσης, συνολικού προϋπολογισμού 384.400,00 €, εκ των οποίων το ποσό των 220.000,00 € θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και το ποσό των 164.400,00 € θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Θυμίζουμε ότι στις 9/7/2018 από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ εγκρίθηκε και η επισκευή- συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Θήβας και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας, συνολικού προϋπολογισμού 228.950,00 € εκ των οποίων το ποσό των 179.400,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα και το ποσό των 49.550,00 € από Πόρους του Δήμου (Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου)

Τέλος, αναμένεται η έγκριση που αφορά στην “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Θηβαίων”, συνολικού προϋπολογισμού 285.486,44 € εκ των οποίων το ποσό των 213.0…