Νέα – Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θηβαίων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε 7 παιδικές χαρές

Δήμος Θηβαίων: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε 7 παιδικές χαρές

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόσκληση είχε καθορισθεί για τον Δήμο Θηβαίων ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα 213.000,00 €, με τη δυνατότητα κάλυψης από ιδίους πόρους, σε περίπτωση που δεν επαρκούσε το παραπάνω ποσό.

Η προαναφερόμενη πράξη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ακόλουθων επτά (7) παιδικών χαρών του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 285.486,44 €, εκ των οποίων το ποσό των 213.000,00 € θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και το ποσό των 72.486,44 € από πόρους του Δήμου. :

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΘΕΣΗ
1 Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Αμπελοχωρίου της Δ.Ε. Θήβας
2 Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Υπάτου της Δ.Ε Θήβας
3 Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Μουρικίου της Δ.Ε Θήβας
4 Παιδική χαρά στον οικισμό Πλατανάκι στην Τ.Κ. Μουρικίου της Δ.Ε Θήβας
5 Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Μελισσοχωρίου της Δ.Ε Πλαταιών
6 Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Πλαταιών της Δ.Ε Πλαταιών
7 Παιδική χαρά στην παραλία Σαράντι στην Τ.Κ. Χωστίων της Δ.Ε Θίσβης