Νέα – Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Θηβαίων 2019

Εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Θηβαίων 2019

Εγκρίθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 4094/2-4-2019 έγγραφο του Ε.Ο.Τ. το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2019, όπως αυτό προτάθηκε από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δ. Θηβαίων και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 48/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) βασικούς άξονες και δράσεις, που θα εξειδικευτούν και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θα ορίσει η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης. Για την υλοποίηση των δράσεων έχει εξασφαλιστεί από την Οικονομική Υπηρεσία Δ. Θηβαίων χρηματοδότηση ύψους 40.000,00 ευρώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2019

1) Μετάφραση (πιστοποιημένη) στην Αγγλική Γλώσσα της τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Θηβαίων www.visitthiva.gr
2) Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) ψηφιακών συστημάτων InfoKiosk- SmartKiosk με οθόνη αφής για εξωτερικό χώρο. Το infokiosk θα παρέχει στον επισκέπτη σημαντικές πληροφορίες κυρίως για την πόλη της Θήβας όπως χάρτη, στοιχεία επικοινωνίας με δημόσιες υπηρεσίες, προτεινόμενες πολιτιστικές διαδρομές και άλλα.
3) Δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, όπως Τουριστικός Οδηγός, Φυλλάδια, Καρτ Ποστάλ, Χάρτες τσέπης και άλλα.
4) Δημιουργία φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού
Η δράση αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε επαγγελματία φωτογράφο- εικονολήπτη και περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, αποτύπωση και προβολή των σημαντικών στοιχείων του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Το φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) που θα παραχθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία, θα χρησιμοποιείται για κάθε χρήση που αφορά την τουριστική του προβολή, ήτοι στα έντυπα και ψηφιακά τουριστικά φυλλάδια, στην τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου, για διαφήμιση κ.α. Τα πνευμα…