Νέα – Ανακοινώσεις

Εγκατάσταση σχολικών φυλακίων στα σχολεία

Ο Δήμος Θηβαίων εκτιμώντας τον ρόλο των Σχολικών Φυλάκων και προκειμένου να συνδράμει ουσιαστικά το έργο τους για καλύτερη προστασία των σχολικών εγκαταστάσεων, εγκαθιστά σταδιακά σε έντεκα (11) σχολεία, και σε πρώτη φάση, ισάριθμα φυλάκια διαστάσεων 2μx2μ, εφοδιασμένα με ψύξη και θέρμανση, με γραφείο και κάθισμα, και ανάλογη ορατότητα που διευκολύνει τον φύλακα στον έλεγχο του χώρου.
Τα φυλάκια τοποθετούνται στην είσοδο του προαυλίου χώρου με την υποχρέωση των σχολικών φυλάκων να παραμένουν σ’ αυτά καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου τους απομακρυνόμενοι μόνο για έλεγχο του ευρύτερου χώρου του σχολείου.
Σημειώνουμε ότι πρόκειται για τα εξής σχολικά συγκροτήματα: 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο Δημοτικά Σχολεία. 1ο, 3ο, 4ο, 5ο Γυμνάσια και, 1ο και 3ο Λύκεια Θηβών.
Στο μεταξύ ο Δήμος Θηβαίων προχωρά αυτές τις ημέρες στην διαγράμμιση των οδών έξω από τα σχολεία, με στόχο την ασφαλή διέλευση των μαθητών.
Επίσης διαγράμμιση των οδών θα γίνει το επόμενο διάστημα και σε κεντρικές οδούς της πόλης.