Νέα – Ανακοινώσεις

Εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο

Το Εσπερινό Σχολείο:

• Δημιουργεί τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σε όσους μαθητές, αλλά και ενήλικες, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ημερήσιο σχολείο πριν τις ολοκληρώσουν.
• Παρέχει τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης και ταυτόχρονης φοίτησης σ’ αυτό.
• Συμπληρωματική, διότι δημιουργεί εναλλακτική ευκαιρία για όσους θέλουν να ολοκληρώσουν τη Β/θμια Εκπαίδευση και να εισαχθούν, αν το επιθυμούν, σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι

Το εσπερινό σχολείο δημιουργήθηκε για τους εργαζόμενους μαθητές, οι οποίοι είναι άνω των 14 ετών. Επομένως απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στην Α΄ Τάξη ή μετεγγραφής είναι η Βεβαίωση Εργασίας από εργοδότη ο οποίος πιστοποιεί ότι ο μαθητής εργάζεται.
Λόγω όμως της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, σας ενημερώνουμε ότι μπορούν να εγγράφονται στα Εσπερινά Λύκεια της χώρας, άνεργοι μαθητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση, προκειμένου η απόκτηση απολυτηρίου από τους εν λόγω μαθητές να διευκολύνει την εξεύρεση εργασίας.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο (με Λυκειακές τάξεις) Θήβας στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα στην οδό Αυλίδος 1 (απέναντι από το ζαχαροπλαστείο Snoopy).

Το ωράριο του σχολείου είναι 18.45 – 22.00 μ.μ.
Οι εγγραφές ξεκίνησαν από την 1η Σεπτεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2262027639.