Νέα – Ανακοινώσεις

Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και Βαγίων

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
Οι αιτήσεις για εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων για το σχολικό έτος 2011-2012 υποβάλλονται από 16 Μαΐου μέχρι και 15 Ιουνίου στο ΝΠ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2262-0-29372,28068

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΓΙΩΝ
Οι αιτήσεις για εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων για το σχολικό έτος 2011-2012 υποβάλλονται από 16 Μαΐου μέχρι και 15 Ιουνίου στο ΝΠ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2262-0-61544