Νέα – Ανακοινώσεις

Δραστηριοποίηση νέων αδειούχων παραγωγών στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 05/06/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τμήμα Εμπορίου &Τουρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα : Δραστηριοποίηση νέων αδειούχων παραγωγών στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο

Με την υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών που μπορούν να δραστηριοποιηθούν για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με αυτή , η ΠΕ Βοιωτίας δύναται να εγκρίνει προς δραστηριοποίηση για το έτος 2018 , είκοσι εννέα ( 29 ) νέες άδειες πλανόδιων παραγωγών.
Οι αιτήσεις για έγκριση δραστηριοποίησηςτων ενδιαφερομένων θα εξετάζονται , λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ.3, 46, 47, 48 του Ν. 4497/2017. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταβάλλει το τέλος δραστηριοποίησης ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί (5€/μήνα δραστηριοποίησης).
Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:
1. Αίτηση με την οποία θα δηλώνει το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης που επιθυμεί .
2. ?δεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου (παραγωγού) σε ισχύ (χορηγείται /ανανεώνεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου ).
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του αδειούχου ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση/ ανανέωση της άδειας είτε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Βοιωτίας , Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά ΤΚ 32131 , τηλ. 2261350342).
3) Εφόσον εγκριθεί το αίτημα για έγκριση δραστηριοποίησης ο ενδιαφερόμενος θα καλείται να καταβάλει στον αρ. 754/540074-04 τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με περιγραφή “ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ…