Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

ΔΟΘ: Οριστικά αποτελέσματα δικαιούχων αξίας τοποθέτησης(voucher) για παιδικούς σταθμούς

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ VOUCHER
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VOUCHER

«Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2022-2023»

Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το Voucher των Παιδικών Σταθμών από την ΕΕΤΑΑ. Αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης – ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΞΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (VOUCHER) των αιτούντων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα που καταρτίζονται μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και αναγράφονται τα κωδικοποιημένα στοιχεία του αιτούντα, του ωφελούμενου παιδιού, καθώς και ο αριθμός του Voucher.

Παράλληλα από το Πληροφοριακό Σύστημα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του Voucher.

Στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ με κωδικούς taxisnet μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα και τους δικαιούχους :
• Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2022-2023 – Οριστικοί πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά νομό / δήμο
• Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2022-2023 – ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι ωφελούμενοι γονείς που έχουν εξασφαλίσει voucher από το πρόγραμμα και ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ, μετά την ανακοίνωση των Oριστικών Aποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α , θα πρέπει :

-Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤAXISNET)
και από την ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 να απευθυνθούν στην Δομή και να την αποστείλουν στο e-mail του Παιδικού Σταθμού : paidstth@otenet.gr  καθώς επίσης και τα παρακάτω στοιχεία:
* Δ/ση κατοικίας και
* ΔΟΥ
* το τηλέφωνο επικοινωνίας
για την οριστικοποίηση των εγγραφών των ωφελούμενων και την έκδοση της Σύμβασης .

-Να απευθυνθούν από 1ης Σεπτεμβρίου στην Δομή για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα παραστατικά με την ταυτότητά τους στο τηλέφωνο : 2262029372

-Να εκδώσουν την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.), από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για την καταγραφή της παρουσίας του ωφελούμενου παιδιού από την πρώτη ημέρα παρουσίας του σε δομή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ