Ο Δήμος Θηβαίων είναι δήμος της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Θηβαίων, Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης.

Η έκταση του νέου Δήμου είναι 822,92 km2 και ο πληθυσμός του 36.477 κάτοικοι, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011.

Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε η Θήβα.