Δημοτική ενότητα

Κοινότητες

Θέση της ΔΕ

Τοπική Έδρα

Θήβας

Θήβας


Αμπελοχωρίου


Ελεώνα


Μουρικίου (Πλατανάκι-Μουρίκι)


Νεοχωρακίου


Υπάτου

Θήβα

Βαγίων

Βαγίων

Βάγια

Θίσβης

Θίσβης


Δομβραίνας


Χωστίων


Ελλοπίας


Ξηρονομής

Δομβραίνα

Πλαταιών

Πλαταιών


Λεύκτρων


Λουτουφίου


Μελισσοχωρίου


Καπαρελλίου

Καπαρέλλι