Σερβετάς Λάμπρος

Τηλ: 2262350628

g.grammateas@thiva.gr 

Γεννήθηκε το 1954. Είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών.
Από το 1981 μέχρι τον Αύγουστο του 2014 απασχολήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων, πολλά δε χρόνια ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών ώστε να γνωρίζει καλά τα θέματα που έχουν σχέση με τις υποδομές του Καλλικρατικού Δήμου.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .