Αναστάσιος Καμούτσης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (Τεχνική-Δόμηση) και Προγραμματισμού

 

Γεώργιος Παπασπύρου

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής και Τοπικής Ανάπτυξης

 

Παναγιώτης Τσαραμπάρης

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Νικόλαος Κοβάνης

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής

 

Θωμάς Καταπόδης

Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής

 

  Παναγιώτης Νίκας

Αντιδήμαρχος Παιδείας – Αθλητισμού και Δια Βίου Μάθησης

 

  Ευάγγελος Ανδριανός

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων

 

  Απόστολος Δαγδελένης

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού