Νέα – Ανακοινώσεις

Δικαιούχοι Κάδων για πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης

Στα πλαίσια του προγράμματος της οικιακής κομποστοποίησης, ο Δήμος Θηβαίων θα διαθέσει δωρεάν τους πρώτους 50 κάδους σε όλους τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής από 22 Φεβρουαρίου έως και 19 Μαρτίου 2010 (διάρκεια υποβολής αιτήσεων).
Οι δικαιούχοι παρατίθενται αλφαβητικά στον Πίνακα 1 και θα ειδοποιηθούν για την παράδοση – παραλαβή του κάδου. Στους δικαιούχους θα δοθεί φυλλάδιο οδηγιών για την ορθή χρήση του κάδου κομποστοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που θα παραλάβουν τους κάδους υποχρεούνται να συνεργάζονται με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι θα επισκέπτονται τους συμμετέχοντες, θα εποπτεύουν και θα ενημερώνονται για την ορθή χρήση των ειδικών κάδων με σκοπό την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.