Νέα – Ανακοινώσεις

Διανομή τροφίμων σε 326 οικογένειες για τις ημέρες των Χριστουγέννων στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002166.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της δομής