Νέα – Ανακοινώσεις

Διανομές τροφίμων σε οικογένειες στα πλαίσια της ενταγμένης στο ΕΠ “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” πράξης με τίτλο : “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων”, με MIS:5002166.

Περισσότερα εδώ