Νέα – Ανακοινώσεις

Διανομές τροφίμων σε οικογένειες στα πλαίσια της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002166.

Περισσότερα εδώ