Νέα – Ανακοινώσεις

Διακοπή ύδρευσης στο Σαράντι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ

Θήβα 18/01/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: τους κατοίκους του οικισμού Σαραντίου

Από σήμερα 18 Ιανουαρίου 2011 και μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης δεν διατίθεται για πόσιμη χρήση, λόγω εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης του δικτύου από εργολάβο.
Πρόοδος των εργασιών με νεώτερη Ανακοίνωση.

Ο Αντιδήμαρχος
Της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης
Γεώργιος Σκαλής