Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση προμήθειας: “Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου

Δείτε εδώ τα σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Διευκρίνιση για τη Μελέτη «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων
Δήμου Θηβαίων» :   δείτε εδώ τη διευκρίνιση