Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προθεσμίας υποβολής προσφορών από 1η Δεκεμβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2022_signed