Νέα – Ανακοινώσεις

Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 1440 Τεύχος Β) με τίτλο «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», για την υποβολή αίτησης για κάθε υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ