Νέα – Ανακοινώσεις

Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών- Το σχέδιο για το Δήμο Θηβαίων

Δείτε εδώ το σχέδιο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών , σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου, για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης σε πάροχο, σε εφαρμογή της παραγράφου 1β του άρθρου 8, της ΚΥΑ 725/23, (ΦΕΚ 5Β/05-1-2012) «Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»