Νέα – Ανακοινώσεις

Διαδικασία Μίσθωσης Επιλέξιμων Βοσκήσιμων Εκτάσεων για το έτος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λαμία 07 / 11 / 2017
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αρ. Πρωτ : οικ 405/244805
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας &

Τηλ.: 22313 51275 & 278
E-mail: s.tselas@pste.gov.gr

Θέμα : “Διαδικασία Μίσθωσης Επιλέξιμων Βοσκήσιμων Εκτάσεων για το έτος 2016 ”

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μίσθωσης, των επιλέξιμων βοσκοτόπων που κατανεμήθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2016, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( www.pste.gov.gr) και στη θέση «Θέλω να μάθω το μίσθωμά μου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις» ανοίγει ειδική εφαρμογή (http://app.php.gov.gr/pste) όπου οι κτηνοτρόφοι βάζοντας τα έξι (6) τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους μπορούν να πληροφορηθούν για το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλουν για τις βοσκήσιμες γαίες τον Δήμο στα όρια του οποίου αυτές βρίσκονται, τον τραπεζικό λογαριασμό/Περιφερειακή Ενότητα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ όπου πρέπει να καταθέσουν το μίσθωμα (το μίσθωμα καταβάλεται στον λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκονται οι βοσκήσιμες γαίες), καθώς και την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ/ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Δεκαψήφιος αριθμός) τον οποίο θα πρέπει να αναγράφουν ως αιτιολογία κατά την κατάθεση του μισθώματος. .
Στην συνέχεια οι κτηνοτρόφοι με την απόδειξη κατάθεσης του μισθώματος θα προσέρχονται στο Δήμο σας για την υπογραφή του σχετικού «Εντύπου Κατανομής Επιλέξιμων Βοσκήσιμων Γαιών» και την έκδοση της «Βεβαίωσης Καταβολής Μισθώματος» από τον Δήμο.

Προς διευκόλυνση του Δήμου σας θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικός σύνδεσμος όπου θα βρείτε όλες τις εγγραφές που αφορούν στα επιλέξιμα βοσκήσιμα γεωτεμάχια που κατανεμήθηκαν για το έτος 2016 εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σας.
Σε άτομο που θα ορίσετε από το Δήμο σας …